За нас

Дейността на фирмата започва в 1991 г. с изкупуване на диворастящи гъби, която през 1994 г. прераства в преработка и износ за Западна Европа, настоящия Европейски съюз и Швейцария. Диворастящите гъби и плодове, които се изкупуват и преработват във фирмата са:

1. Гъби- смръчкула/ morchella conica/, майска / calosybe gambosa/, челядинка/ marasmius oreades/ , манатарка/ boletus edulis, boletus aerius/, пачи крак/ cantharellus cibarius/, булка/ amanita caesarea/, тръбенка/ craterellus cornucopioides/, сив пачи крак/ cantharellus tubeaformis/, златист пачи крак/ cantharellus lutescens/, рижика/ lactarius/

2. Горски плодове- черна и червена боровинка, горска малина, къпина и горска ягода.
Image
Реализацията на продуктите е в прясно, замразено и сухо състояние. Управител на фирмата от самото и създаване е инж. Юлиян Колев. Екипът е добре обучен и специализиран да контролира качеството, да разпознава ядливите гъби, както и да осъществява контрол за опасни примеси. Благодарение на успешния мениджмънт и упорития труд през последните 20 години, Денели Фунги се наложи сред клиентите и утвърди на пазара, като продава продукцията си под марката DENELY. Денели Фунги е член на Асоциацията на преработвателите на диворастящи гъби и плодове в Република България. Предприятието за преработка на диворастящи гъби и плодове се намира в с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик върху терен от 6 000 кв. м. с покрита площ от 2 000 кв. м от която над 1 000 куб. м. хладилни камери, пакетажни зали за прясна, суха и замразени продукти, тунел IQF за шоково замразяване, като в кампания работят от 80 до 120 човека, и се преработва над 500 т. диворастящи гъби и плодове годишно. Предприятието има и внедрена HACCP -система и отговаря на изискванията на Агенцията по храните и е регистрирана с рег. № 1272/ 15.08.2011г.
Image
Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-4148 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

 
Краен получател: ДЕНЕЛИ ФУНГИ ЕООД
 
Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000 лв.
безвъзмездно финансиране.
 
Начало: 03.07.2023 г.
Край: 03.07.2024 г.
14.01.2022 г.
Image