ПРОДУКТИ

Диворастящите гъби и плодове се събират в мрежа от изкупвателни пунктове, намиращи се в екологично чисти райони в планините на Република България.   Доставката до предприятието се извършва с хладилен транспорт от квалифицирани лица /регистрирани по Закона за Храните/.   Входящия контрол се извършва от опитни и високо квалифицирани работници с дългогодишен стаж в предприятието. Контрола върху качеството на продукцията е на най-високо ниво, тъй като сто процента от нея  се дистрибутира до хранителните вериги  в Европейския съюз.


Пресни продукти

Сушени продукти

Замразени продукти